Mailinglist.

Chcete být informováni
o novinkách, týkajících se Novatech produktů?
Registrujte svou emailovou adresu

Jméno * 
 
Společnost/Profese
 
E-mail * 


Ověřovací kód
93HhB


FAQ[zeptejte se nás]
?ím se liší GT7 od "konkurence"?
- svou jedine?nou schopností "blokovat vlhkost". P?i aplikaci tohoto speciálního spreje zabráníte pronikání vlhkosti na ošet?ené plochy po dobu n?kolika týdn? !!! S vodou se totiž NIKDY NEMÍSÍ !!! Krom? "b?žných" vlastností (odstra?uje rez, uvol?uje zatuhlé spoje, maže, ?istí el.kontakty) tak získáváte neocenitelného pomocníka pro práci ve firm? i domácnosti !!! 
 
Jarní opravy st?ech na chatách a zahradách - ROOF7 !!!
- ideálním pomocníkem je modifikovaný bitumen ROOF7. Jako jediný OBSAHUJE p?ímo v kartuši SKELNÉ VLÁKNO. P?i aplikaci na poškozenou ?ást st?echy ihned p?ilne a vytvo?í vodot?snou vrstvu, která zcela nahradí "p?eplátování" novou krytinou. Vzhledem k obsahu skelného vlákna NESTÉKÁ v letních teplotách a NEPRASKÁ v zim?. Další nepostradatelný pomocník pro kutily i profesionály!!!  
 
Jarní úklid - žádný problém s FOAM7
- p?na na vodní bázi FOAM7 je ideálním partnerem pro jarní úklid. Svým p?nivým ú?inkem elegantn? odstra?uje mastnotu a špínu a p?itom je šetrná ke speciálním úpravám povrch?.
- nast?íkejte a nechte 20-30 sec p?sobit, poté ot?ete papírovou kuchy?skou ut?rkou nebo jen opláchn?te proudem vody. Vaše kuchy? ?i koupelna budou op?t zá?it ?istotou a p?íjemn? von?t.
 
 
Kde mohu produkty koupit, pokud v mém m?st? ješt? není Váš prodejce?
Snažíme se postupn? rozší?it naše výrobky na celé území ?R. Seznam prodejc? je na www.novatech.cz Pokud v n?kterém míst? našeho prodejce nemáme, zboží je možno objednat na info@p-v.cz.