Mailinglist.

Chcete být informováni
o novinkách, týkajících se Novatech produktů?
Registrujte svou emailovou adresu

Jméno * 
 
Společnost/Profese
 
E-mail * 


Ověřovací kód
QfgG6


Tipy & Triky[pošlete nám Váš trik]
spot?eba TEC7 p?i spárování sprchových kout?
Vzhledem k hustot? a p?ilnavosti TEC7 není pot?eba p?i skládání sprchových kout? tvo?it "l?žko na vani?ce" pro vrchní ?ást. Sta?í sestavit kout "nasucho" a vyspárovat zvenku. Spoj je OKAMŽIT? VODOT?SNÝ a úspora materiálu zna?ná. Pro vyspárování b?žného sprchového koutu tak spot?ebujete asi POLOVINU MATERIÁLU a ?ASU v porovnání s ostatními spárovacími hmotami !!!  
 
tekoucí okapy po jarním tání?
také jste zjistili, že Vám te?e okap? Nechcete ?ekat "až n?kdy bude suchý"?

- sáhn?te po ROOF7 !!! naneste na poškozené místo, klidn? i pod vodou a rozet?ete st?rkou ?i št?tcem. Oprava je okamžitá

- používané ná?adí o?ist?te pomocí TEC7 Cleaner.  
 
Úprava spár p?i použití TEC7
-Okraje spáry ohrani?íme "ochrannou malí?skou páskou". Do spáry naneseme TEC7. Na rozdíl od b?žných spárovacích tmel? není možné použít mýdlovou vodu nebo? TEC7 okamžit? s vodou reaguje a ulpíval by Vám na rukou.

- Spáru vytmelenou TEC7 jednou krátce p?est?íkn?te výrobkem TEC7Cleaner a poté jedním tahem prstem ?i st?rkou (nejlépe poslouží d?ívko z nanuka...) spáru uhla?te. Odstra?te "ochrannou pásku" a výsledek Vás velmi mile p?ekvapí.